MyHome

Actief met uw centen bezig zijn is doorgaans slimmer dan ze maar te laten gedijen. Dat geldt niet alleen voor de beleggingszijde, maar ook voor de kredietzijde.

Wij willen u helpen om u op een comfortabele positie te brengen.

Samen met u onderzoeken we of u in aanmerking komt voor een hypothecair krediet of onderzoeken we of de ordening van uw bestaande kredieten en kijken we of het zin heeft deze aan te passen, te spreiden of misschien terugbetalingstermijnen te herzien.
Dit is niet alleen een mogeliijke oplossing voor betalingsproblemen, dit is niet minder een mogelijkheid om geld te besparen of zelfs te verdienen. Het is zonder meer nuttig voor- en nadelen van een alternatief plan met zakelijke objectiviteit na te gaan in de context van uw integrale financiële situatie.
De angel zit natuurlijk in de kosten die aan een kredietherziening vebonden zijn, de winst kan zitten in lagere maandelijkse aflossingen, andere looptijden, fiscale optimalisatie, ...

Contacteer ons om deze oefening in te gaan, spreken kost niets.